Rezerwacja / Kurs Instruktora narciarstwa


Karta zgłoszeniowa

Liczba dostępnych miejsc: 18
Data: 2019-02-08
Miejsce: Szklana Góra Ski Harbutowice

Dane uczestnika

Dane kontaktowe

Informacje

Obowiązkowe załączniki (mogą zostać dostarczone w dniu rozpoczęcia kursu):
1. Dokument potwierdzający wymagane wykształcenie
2. Zaświadczenie lekarskie świadczące o dobrym stanie zdrowia lub aktualne badania lekarskie.
3. Fotografia do legitymacji format 3,5x4,5cm – 1 szt.

Wymagane zgody

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2017

strony internetowe kraków

facebook